%5 – %25 Asimetri. (0.1 – 10 sn.) ayarlı faz sıralı dijital motor koruma rölesi. Nötürsüz.

%5 – %25 Asimetri. (0.1 – 10 sn.) ayarlı PTC’li faz sıralı dijital motor koruma rölesi. Nötürsüz.