Monofaze (220V AC) dijital gerilim kontrol rölesi faz sıralı PTC’li (aşırı düşük – zaman ayarlı) Nötürsüz

3 Faz (3x220V AC) dijital faz sıralı aşırı gerilim kontrol rölesi (aşırı gerilim – zaman ayarlı) Nötürsüz

3 Faz (3x220V AC) dijital gerilim kontrol rölesi (aşırı düşük – zaman ayarlı) Nötürsüz

3 Faz (3x220V AC) dijital faz sıralı gerilim kontrol rölesi (aşırı düşük – zaman ayarlı) Nötürsüz